Bericht over het Vrijwilligerscafé ‘Zorg voor dak- en thuislozen’