Aanpak

Onze vrijwilligers hard aan het werk

Onze vrijwilligers hard aan het werk

In ons project krijgen mensen niet alleen iets, maar werken ze zelf ook actief mee. Dit meewerken en meedenken van daklozen is een van de belangrijkste uitgangspunten van ons project. Zo woonde een aantal van onze vrijwilligers in de daklozenopvang. Pas wanneer mensen merken dat zij ook voor anderen belangrijk en waardevol zijn, kan er iets van zelfrespect en zelfvertrouwen terugkeren. Ze weten dat er op gezette tijden op hen gerekend wordt, en dat hun hulp van groot belang is voor het slagen van het project. Hierdoor zijn zij, en voelen zij zich ook, medeverantwoordelijk. Dit gevoel van zelfvertrouwen, net als het langzaam terugwinnen van vertrouwen in anderen, is een voorwaarde om tot een verdere aanpak van de eigen problemen (zoals verslaving, eenzaamheid en financiële schulden) te komen.

Het project heeft dus eigenlijk een dubbel doel: enerzijds wordt er in de directe en meest elementaire levensbehoeften voorzien, en wordt mensen wat gezelligheid en afleiding van de dagelijkse problemen geboden. Anderzijds wordt dit werk voor een groot deel uitgevoerd door (ex-) daklozen zelf, waardoor een positieve, opwaartse spiraal in gang gezet wordt.