Rechtvaardigheid & milieu

Bij ons staan de belangen van dak- en thuislozen centraal. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met zaken als duurzaamheid en gelijkwaardigheid tussen mensen. Wij respecteren ieders overtuigingen en ieders culturele, etnische en religieuze achtergrond.

Het geld dat wij ontvangen uit subsidies en giften komt optimaal ten goede aan het directe werk met de daklozen. Dit betekent dat “overheadkosten” (kosten van werving, administratie, etc.) tot een minimum beperkt worden en geen enkele vrijwilliger betaald krijgt voor zijn werk. Ook onze bestuurders krijgen geen salaris.

Binnen de werkgroep wordt geprobeerd zo veel mogelijk op een duurzame, dat wil zeggen op een mens-, dier- en milieuvriendelijke wijze te werk te gaan.

Concrete voorbeelden:

  • Ieder van de vrijwilligers probeert zo veel mogelijk het eigen “netwerk” in te zetten om tot kostenbesparing te komen. Denk hierbij aan telefoon-, e-mail-, website-, print-, kopieer- en portokosten: deze kosten worden niet gedeclareerd en worden dus betaald door onze vrijwilligers zelf.
  • Onze ingrediënten worden voor het grootste deel bij goedkope winkels als Aldi en Basismarkt gekocht. Veel van onze koks investeren naast hun tijd en energie ook financieel, door de kosten voor de maaltijd die zij bereiden (voor 15 – 20 mensen) deels of zelfs volledig zelf te dragen.
  • Er wordt naar gestreefd de noodzakelijke aanschaffen zo veel mogelijk tweedehands te doen. Denk aan de aanschaf van pannen en keukengerei ten behoeve van het soepproject, en archiefmappen voor de vrijwilligers. Dit alles schaffen wij zo veel mogelijk aan bij de kringloopwinkel.
  • Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van een fietskarretje als vervoermiddel.
  • Voor het serveren van de maaltijden wordt in principe volledig gebruik gemaakt van herbruikbare materialen. Denk aan hard-plastic en en ijzeren bekers, kommen en bestek. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de omgeving bij vertrek altijd schoon achtergelaten wordt. Eventueel zwerfvuil ruimen we op.
  • Naast de herkomst van de producten, moet ook de keuze voor het assortiment voor een deel een compromis zijn. Sommige medewerkers zijn vegetariërs, of eten op ideologische gronden geen varkensvlees. Wij kiezen er echter bewust voor zowel vegetarische als niet-vegetarische gerechten aan te bieden. Dit doen we omdat een van onze doelstellingen bestaat in het serieus nemen van de mensen met en voor wie wij werken. Het idee van gelijkwaardigheid en openheid betekent dat de keuze om vegetarisch te eten bij de gasten zelf ligt; zij hebben al vaak genoeg met betuttelende en bevoogdende instanties van doen.