Onze gasten

De meeste van onze gasten behoren tot de ‘onderkant’ van de Nijmeegse daklozengemeenschap. Het zijn vaak niet de mensen die een min of meer gereguleerd daklozenbestaan leiden met een (semi-) vaste plek in instellingen voor nachtopvang, maar het zijn zij die echt op straat leven. Deze groep bestaat voor het overgrote deel uit mannen tussen de 25 en de 55 jaar oud. Het merendeel van hen heeft te kampen met ernstige vormen van verslaving aan alcohol, harddrugs of medicijnen.

Één van onze gasten

De meeste van onze gasten hebben klachten van psychische of psychiatrische aard. Deze klachten zijn in veel gevallen veroorzaakt of verhevigd door traumatische ervaringen in het verleden, zoals geestelijke en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing of verblijf in kindertehuizen. Bij mensen van buitenlandse afkomst kunnen ook culturele botsingen een rol spelen, en in het geval van vluchtelingen, de traumatische ervaringen in het thuisland.

Behalve deze primaire doelgroep van mensen die op straat leven, komen er ook andere gasten. Het is leuk te zien hoe zo contacten gelegd worden tussen mensen die anders, letterlijk en figuurlijk, langs elkaar heen lopen! Per keer komen er zo’n vijftien tot vijfentwintig mensen. Sommige van hen komen elke keer, anderen zien we maar af en toe. De totale groep waar we contact mee hebben bestaat ongeveer uit honderd personen. Ongeveer 90 % van hen behoort tot de primaire doelgroep van dak- en thuislozen. Het aantal gasten neemt nog steeds toe.